ยาขับเลือด

ยาขับเลือด

ยาขับเลือด

Blog Article

ยาขับเลือด ยาขับเลือด (Blood pressure medication) คือชนิดของยาที่ใช้ในการควบคุมและลดความดันเลือดสูง เนื่องจากความดันเลือดสูง ทำแท้ง (Hypertension) สามารถเป็นอันตรายและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม การควบคุมความดันเลือดสูงสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอีกด้วย

Report this page