ที่เปิดขวด

ที่เปิดขวด

ที่เปิดขวด

Blog Article

ที่เปิดขวด การเปิดขวดเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเปิดฝาขวดเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายใน มีหลายวิธีในการเปิดขวดขึ้นอยู่กับประเภทของขวดและการออกแบบฝาขวด นี่คือวิธีการเปิดขวดที่สามารถใช้ได้สำหรับส่วนใหญ่ของประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก้วทั่วไป:
ใช้มือ: วิธีง่ายๆ คือใช้มือเพื่อจับฝาขวดในที่ที่ออกแบบเป็นรูปดอกไม้หรือรูปอื่นๆ แล้วหมุนตามทิศทางที่กำหนดจนกว่าฝาขวดจะเปิดออกมา แนะนำให้ใช้ความแรงที่เหมาะสมเพื่อไม่ทำให้เนื้อภายในขวดหกล้มหรือทำลายได้
ใช้เครื่องมือช่วย: หากฝาขวดมีความยากลำบากในการเปิด here คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วย เช่น คีม เปิดขวด หรือกระติกน้ำเพื่อให้มีแรงบันดาลใจในการเปิดฝาขวด

Report this page